Curriculum


HET OVERKOEPELENDE THEMA in de Health Certification Training is het ontdekken van de patronen die leiden tot fysieke, emotionele en sociale gezondheid. Hierdoor kun je op dit vlak sponsor worden voor jezelf en voor de ander.

ELKE MODULE OMVAT:
 • Processen die een rol spelen bij fysieke, emotionele en sociale gezondheid en de discussie rondom de toepassingen binnen de systemen waarin wij betrokken zijn (het Veld)
 • Het SCORE Model in veel verschillende vormen.
 • Het bijwerken van het verleden en het opruimen van pijn uit het verleden.
 • et omgaan met interne conflicten.
 • Het vertellen van persoonlijke helingsverhalen.
 • Hoe je belemmerende overtuigingen kunt identificeren en veranderen.
 • Vergeving – verschillende manieren van loslaten.
 • Thema’s rond dankbaarheid en hoe dit uiting te geven.
 • Dagelijkse oefeningen die leiden tot gezondheid en vitaliteit.
 • Het creëren van rituelen voor onszelf en voor anderen.
 • Zelfreflectie.
 
MODULE 1:
 • Wat is meesterschap?
 • Hoe creëert jouw gedrag stress voor je?
 • Vragenlijst over de fysieke en emotionele effecten van stress en hoe je hier verandering in aanbrengt.
 • Wat is de impact van je levensstijl op je gezondheid en hoe kun je nieuwe gewoonte patronen maken voor een gezonde levensstijl.
 • Het hercoderen van fysieke / emotionele trauma’s.
 • Het creëren van een sponsorhouding.
 • Het loslaten en helen van pijnlijke gevoelens uit het verleden door een annuleringsproces.
 • Het creëren van een goedgeformuleerde TOTE voor gezondheid en vitaliteit.
 • Een interactief SCORE model – het energetische lichaam betrekken in voortgaande beweging.
 • Omgaan met verdriet en verlies.
 • Het leren opbouwen van interne communicatie door het communiceren met symptomen.
 • Verschillende manieren om geluk te creëren.
 • Het gebruiken van NLP vooronderstellingen om nieuwe keuzes te maken.
 • Simpele manieren om conflicten te identificeren en te integreren.
 
MODULE 2:
 • Het identificeren van onbewuste verhalen waarmee we leven waardoor we ze kunnen veranderen.
 • De kracht van verhalen.
 • Het inzetten van tegen voorbeelden/ voorgrond / achtergrond bij pijn.
 • Het creëren van het beste scenario voor gezondheid en vitaliteit.
 • Geavanceerde oog bewegingstechnieken - hoe identificeer je de bron van vroegere pijn en hoe bouw je nieuwe behulpzame patronen.
 • Getuige zijn van jezelf om specifieke types conflicten op te kunnen lossen.
 • Het systemisch reimprinting model voor het bijwerken van het verleden en om overtuigingen op identiteitsniveau te veranderen.
 • Omgaan met vergeving door het toevoegen van hulpbronnen aan anderen.
 • Het belang van mindfulness in gezondheid en heel zijn.
     
MODULE 3:
 • Het modeleren van je eigen helingstrategie.
 • Het creëren van een onweerstaanbare toekomst - fysiek, emotioneel en sociaal.
 • Vat krijgen op dood en sterven.
 • De Reis van de Held als een manier om naar je levenspad te kijken.
 • Werken vanuit het Veld en begrijpen hoe het grotere systeem impact heeft op gezondheid en vitaliteit.
 • Het identificeren en veranderen van overtuigingsystemen.
 • Leren om je schaduw te sponsoren en te eren.
 • Het denkvermogen over interne conflicten vergroten door gebruik te maken van Tettra Lema.
 • Het veranderen van je criteria hiërarchie.
 • Het genereren van een nieuwe realiteit.
 • Herkaderen naar nieuwe niveaus brengen door levens reframing.
 • Het onderzoeken van dubbele bindingen bij het omgaan met interne conflicten.
 • Al het geleerde in de toekomst zetten.