Disclaimer

Ondanks de aandacht die is besteed aan de samenstelling van deze website kan Another-View niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van deze website.

Another-View aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bruikbaarheid van de site.

Aan de inhoud van de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraak op gemaakt worden.

De website, de inhoud en de foto's die op de website worden getoond zijn auteursrechtelijk beschermd.

Zonder toestemming van Another-View is het niet toegestaan aan bezoekers van deze website om auteursrechtelijk beschermde werken of andere op deze website voorkomende informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Another-View is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens.